معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

پروژه ها

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی درمقاطع کارشناسی، تحصیلات تکمیلی و نظارت برحسن اجرای مقررات و آئین­ نامه های آموزشی، تصمیم­ گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست­گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم در جهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی و اجرای دوره ­های آموزشی و ارزیابی آنها و همچنین امور مربوط به اعضای هیات علمی واحد را بر عهده دارد.

نمودار سازمانی اداره آموزش

اعضای هیات علمی

دفتر هماهنگی امور کلاس ها

مرکز آموزش های آزاد

اخبار و اطلاعیه های آموزشی

زیرمجموعه ها

اداره خدمات آموزش و امتحانات

اداره تحصیلات تکمیلی

دفتر استعداد درخشان

شوراها و کمیسیون ها

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی درمقاطع کارشناسی، تحصیلات تکمیلی و نظارت برحسن اجرای مقررات و آئین­ نامه های آموزشی، تصمیم­ گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست­گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم در جهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی و اجرای دوره­ های آموزشی و ارزیابی آنها و همچنین امور مربوط به اعضای هیات علمی واحد را بر عهده دارد.

 

حوزه آموزشي دانشگاه در طي سال ها كوشش پرثمر كه مرهون تلاش مديران و كاركنان آن است، رشد چشمگيری داشته و هم اكنون در قالب زیر فعاليت مي‌نمايد:

 1. مديريت آموزشي
 2. مدیریت تحصیلات تکمیلی
 3. مدیریت نظارت و ارزیابی
 4. مديريت استعدادهای درخشان
 5. دفتر امور اعضای هیات علمی

 امروزه فعاليت هاي علمي آموزشي دانشگاه طيفي گسترده از حوزه هاي علوم را شامل مي‌شود كه در يك حركت علمي مستمر همراه با ديگر مراكز دانشگاهي سهمي ارزنده در توليد علم و رفع نيازهاي علمي تحقيقاتي كشور داشته است.

برخی از وظایف و اختیارات این معاونت به شرح زیل است :

 • ابلاغ کلیه مصوبات مربوط به شورای هیات رئیسه و همچنین مقررات و آئین نامه ­های ابلاغی ازسوی ریاست واحد به دانشکده ها و حوزه­ های ذیربط و پیگیری و نظارت برحسن اجرای آن
 • ارائه پیشنهاد به­ عنوان دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت آموزش جهت طرح درشورای هیات رئیسه برای تصویب
 • ارائه گزارش­های توجیهی لازم به ریاست واحد درخصوص وظایف مربوط به دانشکده ها و حوزه های تحت نظر
 • پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت­های مدیریتی درحوزه معاونت به ریاست واحد
 • همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های واحد
 • همکاری اداره و نظارت برحسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه­ های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره ­های تحصیلات تکمیلی
 • برنامه ­ریزی امورآموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری دانشکده­ ها و حوزه ­های ذیربط و نظارت برحسن اجرای وظایف دانشکده­ ها وحوزه­ های وابسته به منظور حصول اطمینان از اجرای دقیق و به­ موقع برنامه­ ها و فعالیتهای آموزشی هر دانشکده وارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به ریاست واحد
 • پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی و مدیران آموزشی حوزه های مختلف درهر نیمسال وانعکاس آن به ریاست واحد واعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیات علمی
 • اهتمام به برگزاری دوره های توانمند سازی و دانش افزایی
 • ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به ­روز رسانی و کارآمدی اعضای هیات علمی واحد، غنا بخشی و ارزش مداری
 • بررسی و پایش مستمر وضعیت آموزشی واحد واحصاء نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصتهای آموزشی
 • تهیه وتنظیم سیاستها، خط مشی­ ها و چشم­ انداز آموزشی واحد و پیگیری مراحل تصویب، ابلاغ، اجرا و روزآمدسازی آنها
 • گسترش کیفی وکمی فعالیتهای آموزشی، تهیه و پیشنهاد برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آموزشی واحد با همکاری کلیه دانشکده هاو حوزه های ذیربط و پیگیری و هدایت مستمر امور مربوط به تصویب، اجرا و اصلاح آنها
 • برنامه­ ریزی به منظور ارتقا و بهبود مستمر خدمات آموزشی واحد درسطح دانشکده ها و مراکز آموزشی
 • برنامه ­ریزی؛ ضابطه گذاری و نظارت بر نحوه بورسیه شدن اعضای هیات علمی و فراهم نمودن تسهیلات آموزشی لازم
 • طراحی و استقرار نظام ارزیابی راهبردی و تنظیم و تدوین شاخص های ارزیابی آموزشی واحد
 • تهیه وارائه گزارشهای رسمی درهر نیمسال از وضعیت آموزشی واحد به تفکیک موضوع،رشته، دانشکده، حوزه و نظایر آن برای ارائه به ریاست واحد
 • سازماندهی و استقرار نظامهای سنجش وارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی ودانشجویان و برنامه ­ریزی به منظور رفع کاستی ها و نواقص از طریق دانشکده ها وحوزه های عملیاتی واحد
 • ظرفیت سنجی در خصوص پذیرش تعداد دانشجویان جدید واعلام به­موقع آن به مرکز آزمون
 • هماهنگی برای انجام امور مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد، حذف واضافه، دریافت و ثبت نمرات در دانشکده ها
 • انجام امورمربوط به مهمانی، ترک تحصیل و تمدید سنوات دانشجویان
 • تشکیل کمیته­ های ترفیع، ارتقا و انتظامی اعضای هیات علمی واحد
 • تشکیل کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد
 • طراحی فرایند صحیح پذیرش اعضای هیات علمی
 • هماهنگی به منظوربرگزاری آزمون جامع دانشجویان مقطع دکتری و صدورگواهی موفقیت درآزمون جامع
 • برنامه ریزی متون و محتواهای آموزشی واحد
 • انجام سایر امور محوله ازسوی ریاست واحد
 • بررسی و مکاتبه درخصوص دانشجویانی که دارای مدرک پایه معادل می باشند
 •  تشکیل شورای آموزشی
 • مکاتبه با منطقه و سازمان مرکزی دانشگاه درخصوص دانشجویان مشروطی واخراجی و اخذ مجوزهای لازم
 • اقدام درخصوص نمره و رتبه دانشجویان انتقالی ورودیهای قدیم و اصلاح مشخصات با هماهنگی مرکز آزمون
 • اقدام درخصوص دانشجویان اتباع خارجی و هماهنگی با امور بین الملل دانشگاه و استانداردهای مربوطه
 • صدورگواهی اشتغال و خروجی ازکشور برای دانشجویان مشمول
 • استعلام ریز نمرات و مدارک پایه دانشجویان
 • پاسخ به استعلام کلیه موسسات و ارگانها درخصوص دانشجویان

شرح وظایف