متولد 30 شهریور سال 1364
مقاطع تحصیلی:

دکتری  رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی-سلولی و مولکولی از دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر

کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی-علوم سلولی و مولکولی از دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

کارشناسی رشته زیست شناسی-علوم گیاهی از دانشگاه ارومیه

مرتبه علمی: استادیار
عنوان پایان نامه مقطع دکتری: بررسی ارتباط بین عوارض فیزیولوژیکی ناشی از مصرف دوز بالای ترامادول با پلی مورفیسم ژنی سیتوکرم p450
سوابق پژوهشی: انیستیتو پاستور ایران

سوابق آموزشی: سوابق همکاری و تدریس در موسسات و دانشگاههای استان مازندران

مقالات پژوهشی

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دانه گیاه کتان (.Linum Usitatissimum L) بر سمیت ژنتیکی ناشی از سیکلوفسفامید روی لنفوسیت های خون محیطی انسان

سال انتشار 1398
محل انتشار: مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام شماره 2، دوره 27

– بررسی پراکندگی پلی مورفیسم ژن IGF2BP2 rs4402960 در بیماران دیابتی نوع 2در غرب استان مازندران- ایران

– بررسی پراکندگی پلی مورفیسم ژن TCF۷L۲ (rs۷۹۰۳۱۴۶) در بیماران دیابتی نوع ۲ در غرب مازندران ایران

سال انتشار 1397
محل انتشار: مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام شماره 6، دوره 26

بررسی اثرات سلولی نارنجین بر پیشگیری از سمیت ژنتیکی ناشی از داروی میزوپروستول بر روی لنفوسیت های خون محیطی انسان

 

رزمه دکتر عباس محمدپور لموکی