متولد 11 تیرماه سال 1368
مقاطع تحصیلی:

دکتری  رشته مهندسی عمران-مهندسی زلزله از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران-مهندسی زلزله از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

کارشناسی رشته مهندسی عمران-عمران از دانشگاه گیلان

مرتبه علمی: استادیار
عنوان پایان نامه مقطع دکتری:
سوابق پژوهشی:

سوابق آموزشی: سوابق همکاری و تدریس در موسسات و دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

مقالات پژوهشی

 

 

 

رزمه دکتر مجید مرادی افراپلی