متولد 14اسفند ماه سال 1338
مقاطع تحصیلی:

دکتری  رشته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار از دانشگاه والادولید اسپانیا

کارشناسی ارشد رشته ریاضی و کامپیوتر-کاربرد در علوم انسانی از دانشگاهV-EHESS  فرانسه

کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر-انفورماتیک علمی از دانشگاه Le CNAM  فرانسه

مرتبه علمی: استادیار
عنوان پایان نامه مقطع دکتری:
سوابق پژوهشی:

سوابق آموزشی: سوابق همکاری و تدریس در موسسات و دانشگاه آزاد اسلامی واحد های تهران مرکزی، شهرمجلسی اصفهان و نائین. و همچنین آکادمی ورسای فرانسه

مقالات پژوهشی

 

 

 

رزمه دکتر محمد صادقی