متولد 30 فروردین ماه سال 1359
مقاطع تحصیلی:

دکتری رشته مدیریت راهبردی از دانشگاه مالزی

کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب و کار از دانشگاه مالزی

کارشناسی رشته مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

مرتبه علمی: استادیار
عنوان پایان نامه مقطع دکتری:
سوابق پژوهشی:

سوابق آموزشی: سوابق همکاری و تدریس در موسسات و دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

مقالات پژوهشی

  • تشخیص و الویت بندی عوامل موفقیت منجر شونده به سوددهی در صنایع نفتی بالا دست در منطقه اقیانوس آرام سال 2014

  • – تاثیر بستر کسب و کار بر انعطاف پذیری استراتژیک سال 2017
  • چگونگی صنایع کوچک می توانند فواید انعطاف پذیری استراتژی را به حداکثر برسانند سال 2018

 

  • تاثیر تصمیم گیری دو قطبی با نقش غالب استراتژیهای واکنشی در حل پرادوکس در انتخاب استراتژیهای نواوری در صنایع کوچک سال 2019
  • استفاده از متد میکس برای ارزیابی نقش تسهیل کننده تصمیم گیری دو قطبی در کارایی نواوری در صنایع کوچک سال 2020

 

  • رابطه بین سطوح سلسه مراتبی قابلیتهای دینامیک

 

رزمه دکتر مقداد احمدی مجاوری