ed-tech1553237040995

در این بخش لینک های مهم جهت دسترسی هرچه بهتر و سریعتر بارگذاری شده است.

 

هر چند تا پیش از ورود و همه گیری کووید -19، فعالیت های آموزشی در بستر فضای مجازی حرکت وسیعی در سطح کشور در این حوزه اتفاق نیافتاده بود و تنها برخی دانشگاه‌ها اقدام به برگزاری دوره‌های مجازی کرده بودند.
اگر چه شیوع ناگهانی کووید-19، سیستم‌های بهداشتی درمانی دنیا را با چالش‌های متعددی روبرو کرد، اما سایر حوزه‌ها از جمله حوزه تعلیم و تربیت را نیز تحت تأثیر خود قرار داد. با شروع اپیدمی کووید-19 در سراسر جهان، پروتکل‌های بهداشتی بر رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی تأکید کردند.  در این راستا در بسیاری از کشورها از جمله در کشور ما، برای کاهش شیوع ویروس کرونا آموزش‌های حضوری کلیه سطوح آموزشی خصوصاً دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تعطیل شد. برای این که دانشجویان در طول دوره فاصله‌گذاری اجتماعی دچار وقفه نشود و برنامه‌های درسی طبق برنامه از قبل مشخص شده، تداوم داشته باشد راه‌کارهای مختلفی ارائه شد.
موسسه آموزش عالی تجن نیز در راستای هرچه بهتر برگزار نمودن کلاسها، اقدام به استفاده از نرم افزار سما لایو از مجموعه نرم افزار های شرکت نرم افزاری سما بهره برده است. در ذیل لینک  دسترسی ورود به آموزش مجازی و لینک آموزشهای لازم  جهت استفاده بهتر و آشنایی بیشتر با این سامانه اورده شده است.

مقدمه

سامانه آموزش مجازی

https://samalive.ir/#/auth/signIn

آموزش کامل سمالایو   

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/AllSamaliveCenter.mp4

آموزش تغییر منطقه زمانی

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/ChangeTimeZone.mp4

 آموزش ساخت جلسات مجازی

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/CreateOnlineClass.mp4

آموزش نحوه برگزاری یک جلسه آنلاین 

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/OnlineClass.mp4

آموزش اشتراک گذاری فایل در جلسه آنلاین

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/OnlineClassFileShare.mp4

آموزش نحوه فعال سازی دسترسی در جلسه آنلاین

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/OnlineClassPermissions.mp4

آموزش نحوه زمانبندی جلسات مجازی

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/OnlineClassSchedule.mp4

آموزش نحوه برگزاری امتحان

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/ProfessorExam.mp4

آموزش ضبط جلسات مجازی

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/RecordOnlineClass.mp4

آموزش پنل دانشجو ها

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/StudentDashborad.mp4

آموزش پنل دانشجو ها (موبایل)

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/StudentDashboradMobile.mp4

آموزش برگزاری آزمون توسط دانشجو

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/StudentExam.mp4

آموزش عضویت در کلاس توسط دانشجو

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/StudentlessonRegister.mp4

آموزش ورود به سمالایو (دانشجو ها)

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/StudentLogin.mp4