به وب سایت موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی-غیردولتی تجن خوش آمدید.

بایگانی برای برچسب: دانشجویان ایثارگر

تکمیل فرم اطلاعات دانشجویان ایثارگر

معاونت دانشجویی طی اطلاعیه ای از دانشجویان ایثارگر خواست تا فرم اطلاعات را تکمیل کنند. متن کامل اطلاعیه به شرح زیر می باشد: قابل توجه دانشجویان ایثارگ...

بیشتر بخوانید 0